Virtuelna Realnost

Šta nastaje kada ljudi požele više?

Milioni ljudi širom sveta svaki dan žele sve više. Neke želje nas podstiču i guraju dalje, a neke nas sputavaju. Danas nije lako ni želeti, a još je teže ostvariti sve to što smo zamislili. Realnost nas vrlo često drži čvrsto priljubljene uz zemlju, i čini da naše želje ostanu samo puko sanjarenje. Ja vama postavljam pitanje, da li to mora baš tako, da li ste zaista prinuđeni da se odreknete vaših snova? Šta ako postoji nešto što vas može demantovati i dokazati da grešite? Šta ako postoji nešto potpuno neverovatno, čarobno i magično što vam omogućava savršenu vizuelizaciju i pomaže u ostvarivanju najneverovatnijih maštarija?

Da, postoji…

Virtuelna Realnost.

Dobrodošli u svet Virtuelne Realnosti

Upotreba ove tehnologije raste i razvija se upravo sada. Teško je odrediti i nabrojati sve oblasti gde ona može da se uvrsti, ali ono što je evidentno je da se primena širi sve više. I ovde može da se postavi pitanje da li će stvarnost zameniti virtuelna realnost? Gde se nalazi ta tanka granica između realnog i nerealnog?

Po definiciji virtuelna realnost (engl. virtual reality, VR) predstavlja skup tehnologija koje se, u jednom smeru, koriste za sintetizaciju autentičnog sklopa vizuelnih, zvučnih, dodirnih, a ponekad i drugih čulnih iskustava, kako bi pružile iluziju da praktično nepostojeće stvari definisane i smeštene samo u računarskoj memoriji mogu da se vide, čuju, dodirnu i osete na neki drugi potreban način. wikipedia.org

Jednostavnije objašnjeno, to podrazumeva predstavljanje naših čula kroz kompjutersko virtuelno okruženje. Što znači da mi uz pomoć VR-a možemo doživeti neko novo iskustvo, ili se prisetiti starog. Na taj način možemo stimulisati naše osećaje i aktivirati čitav niz raznih procesa u mozgu, kao da se događaj stvarno i desio u tom trenutku, zato što je omogućena realistična vizuelizacija digitalnih 3D modela.

Pojedinci koji su najviše uticali na nastanak Virtuelne Realnosti

Stanley G. Weinbaum-a

Kao preteča VR-a može da se upotrebi priča naučnog fantastičara Stanley G. Weinbaum-a (Pygmalion’s Spectacles). Ona sadrži ideju o par naočara koje nosiocu omogućavaju da doživi izmišljeni svet kroz holografiju, miris, ukus i dodir. A to je posebno interesantno i zanimljivo jer to saznanje datira još iz 1930.godine.

Ivan Sutherland

Nakon toga, ovaj pojam se spominje 1963. godine od strane Ivana Sutherland-a, koji se smatra osnivačem i začetnikom, i koju on istražuje u svojoj doktorskoj disertaciji. To nam govori da interesovanje za ovu oblast datira još iz davnih dana i da je razvoj tekao veoma sporo. Ali ono što je bitno da je upotreba ekspanditrala tokom poslednjih nekoliko godina i očekuje se masovna primena u svim oblastima.

“Vrhunski prikaz bi, naravno, bio prostor u kom kompjuter može kontrolisati postojanje materije. Stolica koja je prikazana u takvoj prostoriji bi bila dovoljno dobra da se sedne na nju. Lisice prikazane u takvoj prostoriji bi bile ograničene, a metak prikazan u takvoj sobi bi bio fatalan. Sa odgovarajućim programiranjem takav prikaz bi bukvalno mogao biti Zemlja Čuda u kojoj je Alisa hodala.” – Ivan Sutherland

NASA (VIVED)

Prvi kompletni sistem je bio razvijen upravo tamo kasnih 80-tih godina 20.veka pod nazivom “Virtual Visual Environmental Display” (VIVED). Interesantna činjenica je da je NASA bila pionir u primeni VR tehnologije.

Jaron Lanier

U isto to vreme je koncipiran termin Virtual Reality, 1989. godine, tokom intervjua sa Jaron Lanier-om (“A Portrait of the Young Visionary“). Najzanimljiviji deo intervjua prenosim u izvornom obliku, a ceo tekst možete pročitati na naznačenoj stranici.

” Mi govorimo o tehnologiji koja koristi kompjuterizovanu odeću da sintetizuje zajedničku stvarnost. To ponovo stvara naš odnos sa fizičkim svetom na novom avionu, ni manje, ni više. To ne utiče na subjektivni svet, i to nema nikakve direktne veze sa onim što se dešava u vašem mozgu. To jedino ima veze sa tim šta vaši organi čula percipiraju. Fizički svet, stvar sa druge stane vaših organa čula, primljen je kroz ovih 5 rupa, oči, uši, nos, usta i kožu. U stvari nisu rupe, postoji više od 5 čula, ali to je stari model, pa ćemo ih se pridržavati ovde.” jaronlanier.com

Prvi komercijalni  sistemi su se pojavili kasnih 80-tih godina proizvedeni od strane kompanije VPL Co. iz Kalifornije. Istovremeno, 1989. godine, pojavljuju se i prve VR rukavice za zabavu (Mattel Power Glove) čije je cena bila 50 dolara u to vreme.

Virtuelna Realnost u poslednjih nekoliko godina

Međutim, tek nakon 2000-tih kreće vrtoglavi rast upotrebe i razvoja VR tehnologija.

Ljudski rod će morati da menja navike i prihvata nova pravila poslovanja, učenja, prodaje, reklamiranja koja podrazumeva upotrebu nove tehnologije koja nam već uveliko kuca na vrata i traži svoju primenu u našim svakodnevnim aktivnostima. Virtuelna realnost je našla svoju primenu u filmskoj industriji, industriji zabave, vojsci, arhitekturi, medicini, obrazovanju, sportu i mnogim drugim oblastima. Ono što je evidentno je da je VR naša nova budućnost.

Sve činjenice iz prakse ukazuju da se čovek polako ali sigurno prebacuje u virtuelni prostor, svako iz svog razloga. Nekom je tamo lepše, zabavnije, udobnije, praktičnije, neko je srećniji, neko pokušava da pobegne iz stvarnog sveta…Ostaje nam da se nadamo da će nam VR doneti prosperitet i da ćemo koristiti njegove dobre strane u prave svrhe.